Projekty

Projekty a partneři klubu

Přijatá podpora:Hrajeme Fair-Play

Jsme úspěšnými žadateli programu Fond malých projektů, Region Bílé Karpaty

Název projektu: "HRÁME FAIR PLAY"

Číslo projektu: SK/FMP/11b/03/014

Zadatel: Tenisový klub Kysucké Nové Mesto

Partner: Tennis Hill Havířov

Hlavním cílem je ROZVOJ dlouhodobé spolupráce tenisových sdružení z česko-slovenského příhraničí pro zdokonalování přeshraničních vazeb a podmínek spolupráce na společném území. V rámci projektu proběhnou tři výměnné sportovně-vzdělávací pobyty dětí - Luhačovice, Kysucké Nové Mesto a Havířov. Všechny realizované aktivity v rámci projektu mají vazbu na hlavní cíl projektu – prohloubení a rozvoj dlouhodobé spolupráce tenisových sdružení z česko-slovenského příhraničí pro zdokonalování přeshraničních vazeb a podmínek spolupráce na společném území. Aktivity jsou nezbytné k dosažení jak hlavního cíle, tak stanovených specifických cílů projektu. V dalších letech je záměrem do projektu zapojit další tenisové kluby z podporovaného území.


Se sportem za hranice

Projektoví partneři: Tennis Hill Havířov z.s., Tenisový klub Kysucké Nové Mesto

Popis projektu: Záměrem projektu je zahájit dlouhodobou přeshraniční spolupráci tenisových klubů za účelem odstranění či zmírnění těchto problémů a omezení v česko-slovenském příhraničí, nabídnout dětem a mládeži kvalitní trávení volnočasovými aktivitami "bez hranic", zvýšit četnost společných akcí, turnajů, posílit sociální a komunikační schopnosti, učit děti a mládež týmové spolupráci–vytvořit společné týmy na turnajích družstev, odstraňovat jazykové bariéry a navázat nová přeshraniční přátelství a kontakty.

Akce č.1: prezentace soutěžních pravidel na ČESKÉ tenisové scéně s možností zapojení dětí a mládeže v sousední zemi, postupy, procesy registrace – část I.

Akce č.2: setkání českých a slovenských dětí věnujících se aktivně tenisu, zaměření na aktivní trávení volného času a sport, sport: tenis, atletika, gymnastika, míčové hry, volnočasové aktivity, zábavné a poučné hry, činnosti a hry k rozvoji kreativity.

Akce č.3: setkání českých a slovenských dětí věnujících se aktivně tenisu, zaměření na aktivní trávení volného času a sport, sport: tenis, atletika, gymnastika, míčové hry, volnočasové aktivity, zábavné a poučné hry, činnosti a hry k rozvoji kreativity.

Akce č.4: prezentace soutěžních pravidel na SLOVENSKÉ tenisové scéně s možností zapojení dětí a mládeže v sousední zemi, postupy, procesy registrace – část II.

Cíle projektu: Zahájení dlouhodobé spolupráce tenisových sdružení z česko-slovenského příhraničí pro zdokonalování přeshraničních vazeb a podmínek spolupráce na společném území

Výsledky projektu: prolomení jazykových bariér mezi mládeží obou sousedních zemí, získání nových zkušeností s realizací mezinárodních projektů, navázání nových přátelství, rozvoj všestrannosti dětí, posílení sociální a komunikačních dovedností, rozvoj týmové spolupráce, zahájení mezinárodní spolupráce mezi partnery.